Profil Desa

Administrator 29 Juli 2013 17:46:44

MONOGRAFI DESA

 

DESA                                     :  SUKAMULYA

KECAMATAN                      :  RANCAEKEK

KABUPATEN                       :  BANDUNG

KEADAAN BULAN                        :  JANUARI 2017

 

 

 

 

 

 1. 1.        Demografi
  1. Luas Wilayah                         :  Daratan                    : 372                         Ha

   Perairan                    : -                              Km2

 1. Jumlah Penduduk                  :  Laki-laki                   :  4393                      Jiwa

   Perempuan               :  4343                      Jiwa

  Jumlah                    :  8736                      Jiwa

 

 1. Komposisi Penduduk :

 

NO

KOMPOSISI UMUR

PENDUDUK

JENIS KELAMIN

JUMLAH

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

1

0 -  6 Tahun

540

519

1059

2

7 – 12 Tahun

517

479

996

3

13 – 15 Tahun

245

236

481

4

16 – 18 Tahun

202

212

414

5

19 – 25 Tahun

515

510

1025

6

26 – 30 Tahun

330

317

647

7

31 – 35 Tahun

398

432

830

8

36 – 40 Tahun

363

376

739

9

41 – 45 Tahun

316

319

635

10

46 – 50 Tahun

274

255

529

11

51 – 55 Tahun

191

194

385

12

56 – 60 Tahun

144

121

265

13

 • 60 Tahun

358

373

731

JUMLAH

4393

4343

8736

 

 1. Jumlah Kepala Keluarga (KK)           :   2770   KK
 2. Jumlah Rukun Warga (RW)               :       13   RW
 3. Jumlah Rukun Tetangga (RT)            :       48   RT

 

 1. 2.        Orbitasi (Jarak dan Waktu tempuh dari Desa)

-          Jarak dari Desa ke Kantor Kecamatan :    2   Km

-          Waktu Tempuh dari Desa ke Kantor Kecamatan :  20  Menit

-          Jarak Desa Ke Kabupaten                                    : 49 Km

-          Jarak tempuh ke Kota Kabupaten (Kendaraan)   : 2 Jam

 

 1. 3.        Topografi/Kondisi Wilayah     :  Dataran
 2. 4.        Karakteristik Wilayah             :   0 – 25 m
 3. 5.        Karakteristik Mata Pencaharian Penduduk  :  Kawasan Pertanian
 4. 6.        Sarana Transportasi     :  Mudah
 5. 7.        Sarana Jalan

7.1.       Sarana Jalan berdasasrkan kondisi

 1. Panjang jalan beraspal                         :  0 Km
 2. Panjang Jalan Belum Beraspal            :  2 Km

Jumlah                                                 :  2 Km

 1. Jumlah Jembatan                                 :  2 Buah

7.2.        Sarana Jalan berdasarkan status

 1. Panjang Jalan Nasional                        :  0 Km
 2. Panjang Jalan Provinsi             :  0 Km
 3. Panjang Jalan Kabupaten                    :  1 Km
 4. Panjang Jalan Desa                              :  10 Km
  1. 8.        Sungai
   1. Sungai Cimande
   2. Sungai Taraju
 5. 9.        Sarana Komunikasi  :  Mudah
  1. Penerangan Rumah

-          Jumlah Pelanggan Listrik PLN                :  1905  KK

-          Jumlah Pemakai Diesel                            :  -

-          Jumlah Pemakai Lampu Minyak              :  -         KK

 1. Jumlah Pelanggan Telepon                             :  14      KK
 2. Jumlah Warnet                                               :  4       Buah
 3. Televisi                                                           :   2288  Buah
 4. Radio/Tape                                                     :   1500  Buah
 5. 10.    Sosial Budaya

10.1.    Sarana Ibadah

 1. Mesjid                                                   :   8        Buah
 2. Mushola                                                :  58       Buah

10.2.    Fasilitas Olah Raga

 1. Lapangan Sepak Bola                           :  -
 2. Lapangan Basket                                  :  -
 3. Lapangan Volley                                  :  1 Buah
 4. Lapangan Tenis Meja                           :  2  Buah
 5. Lapangan Bulutangkis                          :  1         Buah
 6. Lapangan Tenis                                    :  -
 7. Kolam Renang                                      :  -
 8. Lapangan Futsal                                   :  4         Buah

10.3.   Kesenian

 1. Tempat Pertunjukan Kesenian              :  -
 2. Jumlah Sanggar Kesenian                     :  7         Buah
 3. Junkah Organisasi Kesenian                 :  ........   Buah

10.4.   Panti Sosial

 1. Panti Asuhan                                        :  -
 2. Panti Wreda                                          :  -
 3. Panti Laras                                            :  -
 4. Panti Pijat Tuna Netra                          :  -
 5. Panti Jompo                                          :  -
 6. 11.    Keatagakerjaan

11.1.   Perindustrian

 1. Industri Besar                                       :  -
 2. Industri Sedang                                                :  -
 3. Industri Kecil/Rumah Tangga              :  36   Buah

11.2.   Ketenagakerjaan

 1. Jumlah Penduduk yang bekerja            : 2744     Orang
 2. Jumlah Penduduk yang mencari kerja  : 877     Orang
 3. Jumlah Penduduk yang tidak bekerja  : 1314     Orang

11.3.   Komposisi Penduduk yang bekerja

NO

PEKERJAAN

JUMLAH ORANG

1

Buruh Tani

489

2

Buruh Harian Lepas

732

3

Karyawan Swasta

1085

4

PNS

66

5

Non PNS

63

6

TNI/POLRI

23

7

Pensiunan

26

8

Peternakan

65

9

Perdagangan

195

JUMLAH

2744

 

 1. 12.    Kamtibmas
  1. Gardu/Pos Ronda                                          :   5        Buah
  2. Anggota Hansip/Linmas                                :  20       Orang
  3. Satuan Pengaman Lainnya                             : ..........  Orang

 

 1. 13.    Pendidikan

13.1.        Prasarana Pendidikan

-        Jumlah Gedung TK/RA                      :    1      Buah

-        Jumlah Gedung SD/MI                       :    5      Buah

-        Jumlah Gedung SLTP/MTs                :    1      Buah

-        Jumlah Gedung SLTA/MA                :    -

-        Jumnlah Gedung Perguruan Tinggi    :    -

13.2.        Murid

-        Jumlah Murid TK/RA                         : 48       Orang

-        Jumlah Murid SD/MI                          : 1170   Orang

-        Jumlah Murid SLTP/MTs                   : 376     Orang

-        Jumlah Murid SLTA/MA                   : 204     Orang

-        Jumlah Mahasiswa                              : 72       Orang

13.3.        Guru

-        Jumlah Guru TK/RA                           : 5         Orang

-        Jumlah Guru SD/MI                           : 75       Orang

-        Jumlah Guru SLTP/MTs                     : 16      Orang

-        Jumlah Guru SLTA/MA                     : -         Orang

-        Jumlah Dosen                                      : 4        Orang

13.4.        Penduduk Yang Tamat Pendidikan

-        Tidak Tamat SD/MI                            : 44      Orang

-        Tamat SD/MI                                      : 2653  Orang

-        Tamat SLTP/MTs                                : 1946  Orang

-        Tamat SLTA/MA                                : 1326  Orang

-        Tamat Perguruan Tinggi                      : 88      Orang

-        Tamat Kejar Paket A dsb                    : ........  Orang

 

 1. 14.    Persawahan

-            Luas Persawahan                                          : 220  Ha

-            Jumlah Kelompok Tani                                 :   7       Kelompok

-            Jumlah Kelompok Pengelola Air                  : .........

 

 1. 15.    Jumlah Sarana Persawahan

-            Gilingan Padi                                                :    8      Buah

-            Traktor                                                          :    6      Buah

 

 1. 16.    Kesehatan Masyarakat

Sarana Kesehatan

 1. Rumah Sakit Umum

     Rumah Sakit Umum (RSU) Pemerintah              :    -

     Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta                    :    -

 1. Rumah Bersalin/Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA)  :    1      Buah
 2. Pos/Klinik KB                                                      :   -
 3. Puskesmas Pembantu                                           :  1       Buah
 4. Poliklinik/Balai Pengobatan                                 :  1       Buah
 5. Praktek Dokter                                                     :  -
 6. Apotek                                                                 :  1       Buah

 

Tenaga Kesehatan

 1. Dokter

-        Dokter Umum                                                 :   -

-        Dokter Gigi                                                     :   -

-        Dokter Mata                                                    :  -

-        Dokter THT                                                    :  -

-        Dokter Kulit                                                    :  -

-        Dokter Jiwa/Psikiater                                      :  -

-        Dokter Hewan                                                            :  -

-        Lain-lain                                                          :  -

 1. Bidan                                                                   :  -        Orang
 2. Mantri Kesehatan                                                 :  1       Orang
 3. Perawat                                                                :  1       Orang

 

Lain-lain

 1. Akseptor KB

Jumlah Akseptor KB                                          :   1453 Orang

 1. Jamban Keluarga

Jumlah KK yang  mempunyai  jamban  keluarga           :  1601     KK

 1. Air Minum

-   Jumlah KK yang berlangganan Air Minum PAM      :  -

-   Jumlah KK yang menggunakan air sumur                  :  2807     KK

-   Jumlah KK yang menggunakan Jetpam                      :  114       KK

 1. Kondisi Rumah

-   Dinding

-   Jumlah rumah penduduk yang berdinding beton       : 686         KK

-   Jumlah rumah penduduk yang berdinding kayu         : 915         KK

-   Lantai

-   Jumlah rumah penduduk yang berlantai keramik       : 1372       KK

-   Jumlah rumah penduduk yang berlantai tanah           : -              KK

-   Atap

-   Jumlah rumah penduduk yang beratap genteng         : 2285       KK

-   Jumlah rumah penduduk yang beratap seng               : 3             KK

-   Lain-lain                                                                      : -              KK

 1. e.       Keluarga Prasejahtera

-   Jumlah Keluarga Kurang Mampu                               : 365         KK

-   Jumlah Keluarga Tidak Mampu                                  : 1335       KK

 1. f.       Anggota PKK

-   Jumlah anggota PKK                                                  :  55          Orang

 1. g.      Kesehatan Bayi dan Balita

-   Jumlah Bayi dan Balita                                               :  705        Orang

-   Jumlah Bayi dan Balita yang meninggal                     :  2            Orang

 1. h.      Peserta Imunisasi

-   Bayi dan Balita mendapat imunisasi                           :  519        Orang

 1. i.        Status Gizi Bayi dan Balita

-   Bergizi Buruk                                                              :  3            Orang

-   Bergizi Kurang                                                            :  24          Orang

 

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)

Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)

Nama
No. HP
Alamat e-mail
Komentar
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 

Peta Desa

Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Aparatur Desa

 • DENI SUGANDI

  Kepala Desa

 • MULYANA

  Sekretaris Desa

 • ISTIQLAL SHOFIYULLOH

  Kepala Seksi Kesra

 • DELINA

  Kepala Urusan Keuangan

 • SOPIE LAELASARI

  Kepala Urusan Perencanaan

 • KAKANG SAMSI RAMADHAN

  Kepala Urusan Umum & TU

 • LUSIANAWATI

  Kepala Seksi Pemerintahan

 • TIRA NURTIARA

  Kepala Seksi Pelayanan

 • YUDI HARTONO

  Kadus I

 • IBRAHIM AJI

  Kadus II

 • SOPIAN

  Kadus III

 • ASEP DENI RUSTANDI

  Staff Pemerintahan

 • TATIN SOLIHATIN

  Staff Keuangan

 • TARMIN

  Staff Kesra

 • DADANG HIDAYAT

  Staff

Sinergi Program

KEMENDES
DPMD KAB BANDUNG DPMD PROV JABAR
KAB BANDUNG PROFIL KEPALA DESA PROV JABAR
KECAMATAN RANCAEKEK
DISKOMINFO
E-LAPOR JABAR QUICK RESPONE
SENSUS PENDUDUK 2020

Wilayah Desa

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa

Alamat Kp. Rancapanjang RT.004/006 Sukamulya Rancaekek Bandung
Desa Sukamulya
Kecamatan Rancaekek
Kabupaten Bandung
Kodepos 40394
Telepon 022 87704033
Email info@sukamulya-rancaekek.desa.id

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Jadwal Sholat